รายการ เซปักตะกร้อ ชายคู่ รอบแรก  
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 .
สนาม
โดมวิทยาลัยเทคนิค
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
10
9
1
นครสวรรค์
นครสวรรค์
2
15
14
9
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช