รายการ เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว - ชาย รอบแรก  
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 .
สนาม
โดมวิทยาลัยเทคนิค
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
3
2
6
11
9
พิษณุโลก
พิษณุโลก
2
6
11
8
5
7
มหาสารคาม
มหาสารคาม