รายการ เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว - ชาย รอบแรก  
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 .
สนาม
โดมวิทยาลัยเทคนิค
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
7
12
5
6
10
สงขลา
สงขลา
2
10
11
3
1
8
ชลบุรี
ชลบุรี