รายการ เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว - หญิง รอบแรก  
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 .
สนาม
โดมวิทยาลัยเทคนิค
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
15
4
14
7
5
พัทลุง
พัทลุง
2
7
11
2
4
8
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร