รายการ เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว - หญิง รอบแรก  
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 .
สนาม
โดมวิทยาลัยเทคนิค
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
9
1
3
5
4
นครปฐม
นครปฐม
2
3
4
5
8
6
ชลบุรี
ชลบุรี