รายการ เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว - หญิง รอบแรก  
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 .
สนาม
โดมวิทยาลัยเทคนิค
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
11
9
2
3
12
พิษณุโลก
พิษณุโลก
2
14
6
8
12
11
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี