รายการ สนุกเกอร์ ประเภททีม 15 แดง รอบแรก  
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 .
สนาม
โรงแรมพชร
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
เชียงใหม่
เชียงใหม่
2
สุรินทร์
สุรินทร์