รายการ ซอฟท์บอล ทีมหญิง รอบแรก  
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 08:00 .
สนาม
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
9
10
7
3
8
2
13
15
11
14
5
6
16
1
12
จันทบุรี
จันทบุรี
2
9
1
6
8
3
13
11
5
12
4
14
2
10
ขอนแก่น
ขอนแก่น