รายการ เนตบอล  ทีมหญิง รอบแรก  
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 .
สนาม
โรงเรียนสงวนหญิง
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
GS
C
GD
WD
WA
GA
GK
ระนอง
ระนอง
2
GA
C
GD
GS
WD
GK
WA
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร