รายการ เนตบอล  ทีมหญิง รอบแรก  
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 .
สนาม
โรงเรียนสงวนหญิง
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
C
WD
WA
GS
GA
GK
GD
นครนายก
นครนายก
2
C
WD
GS
GD
GA
WA
GK
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร