รายการ คาราเต้โด ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี รอบแรก  
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 15:00 .
สนาม
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
RED
RED
ลำพูน
ลำพูน
2
BLUE
BLUE
BLUE
ภูเก็ต
ภูเก็ต