รายการ คาราเต้โด ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบ RE  
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 11:30 .
สนาม
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
2
BLUE
นนทบุรี
นนทบุรี