รายการ คาราเต้โด ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี รอบ RE  
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 11:30 .
สนาม
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
ภูเก็ต
ภูเก็ต
2
BLUE
สระบุรี
สระบุรี