รายการ คาราเต้โด ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี รอบสอง  
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 11:00 .
สนาม
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
เชียงราย
เชียงราย
2
BLUE
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี