รายการ คาราเต้โด ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี รอบ RE  
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 10:30 .
สนาม
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
พิจิตร
พิจิตร
2
BLUE
ลำพูน
ลำพูน