รายการ แฮนด์บอล ทีมหญิง รอบแรก  
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 .
สนาม
อาคารเจ้าฟ้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
16
2
14
11
15
9
12
10
3
13
6
1
5
4
7
8
นครสวรรค์
นครสวรรค์
2
2
77
9
6
8
18
16
4
44
20
10
7
13
17
81
5
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ