รายการ แฮนด์บอล ทีมหญิง รอบแรก  
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 .
สนาม
อาคารเจ้าฟ้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
21
15
4
5
10
9
8
1
12
19
7
3
6
30
2
20
น่าน
น่าน
2
12
15
3
10
4
9
13
8
7
25
1
26
27
28
2
22
สงขลา
สงขลา