รายการ ยิมนาสติก ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย รอบชิงชนะเลิศ สะสมคะแนน  
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 14:45 .
สนาม
โรงยิมแฝด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
107
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
108
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
3
109
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
4
115
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
5
301
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
6
206
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
7
207
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
8
208
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
9
402
สงขลา
สงขลา
10
403
ยะลา
ยะลา
11
505
เชียงใหม่
เชียงใหม่
12
506
เชียงใหม่
เชียงใหม่
13
507
เชียงใหม่
เชียงใหม่
14
209
นครปฐม
นครปฐม
15
210
นครปฐม
นครปฐม
16
120
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
17
121
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
18
122
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร