รายการ ฟุตบอล ทีมหญิง รอบแรก  
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 .
สนาม
โรงเรียนบรรหาร 1
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
4
17
6
8
13
5
9
7
12
10
16
15
2
11
18
1
3
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
2
4
3
9
15
10
18
12
2
7
6
8
5
14
17
ลำปาง
ลำปาง