รายการ ฟุตบอล ทีมหญิง รอบแรก  
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 .
สนาม
โรงเรียนบรรหาร 1
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
6
3
10
14
18
2
5
11
1
9
17
13
7
15
12
8
4
จันทบุรี
จันทบุรี
2
16
7
12
18
9
1
10
13
15
3
2
14
5
6
17
8
4
11
ขอนแก่น
ขอนแก่น