รายการ วอลเลย์บอลชายหาด ยุวชน หญิง รอบแรก  
วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 .
สนาม
กังสดาลย์ปาร์ค
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
1
2
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
2
2
1
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์