รายงานสรุปผลการแข่งขัน
สุพรรณบุรีเกมส์
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย สาย ก รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 1
วันที่
9 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
สนาม
โรงยิม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
เชียงใหม่
0
 
 
 
Remark :
8
อุกฤษฎ์  ฮวดพรม
เชียงใหม่
10
รุ่งสุริยา  ชาชุมพร
เชียงใหม่
1
วีระชัย  ดวงดี
เชียงใหม่
9
ณัฐพล  ใจคำ
เชียงใหม่
6
ณัฐกิตติ์  โชติชญาน์นันท์
เชียงใหม่
7
กันตพงศ์  มหาวัน
เชียงใหม่
2
ฤทธิชัย  ภักดิ์สันติพงศ์
เชียงใหม่
11
พงศธร  คำปินตา
เชียงใหม่
12
ธันย์ชนก  ดวงพิชัย
เชียงใหม่
5
กษิติ์เดช  โยมป้อม
เชียงใหม่
3
ชลธี  เถื่อนแท้
เชียงใหม่
4
ราเชนทร์  งามขำ
เชียงใหม่
 
 
3
นครราชสีมา
 
 
 
Remark :
3
ภาณุกร  ภูมิโคกรักษ์
นครราชสีมา
2
นันทวัฒน์  จั่วสันเทียะ
นครราชสีมา
12
ธนพล  พัฒยา
นครราชสีมา
8
สุรพงษ์  พลสวัสดิ์
นครราชสีมา
14
ณรงค์ฤทธิ์  จันทสิงห์
นครราชสีมา
4
บุญยฤทธิ์  ภาคสิม
นครราชสีมา
9
รัชชานนท์  แก้วหานาม
นครราชสีมา
13
ยุทธชัย  แสนโสภา
นครราชสีมา
7
อภิสิทธิ์  แสนงาม
นครราชสีมา
16
อานนท์  ยศสันเทียะ
นครราชสีมา
10
บุญญฤทธิ์  วงศ์ธร
นครราชสีมา
1
ภานุวัฒน์  มูลพรม
นครราชสีมา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye