รายงานสรุปผลการแข่งขัน
สุพรรณบุรีเกมส์
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32

 
 
 
 
 
รายการ วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย สาย ค รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 6
วันที่
9 มีนาคม 2559 เวลา 16.30 น.
สนาม
โรงยิม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
 
ขอนแก่น
3
 
 
 
Remark :
8
อัญชิสา  โหลนอก
ขอนแก่น
2
กนกอร  ย่องมณี
ขอนแก่น
5
ธนาภรณ์  หอมดวง
ขอนแก่น
10
ขนิษฐา  จวงจันทร์
ขอนแก่น
3
จิราภา  สอนสุภาพ
ขอนแก่น
7
อุสา  ดาวเวิน
ขอนแก่น
12
ไอรดา  พลดร
ขอนแก่น
11
สุนิตรา  สีบาล
ขอนแก่น
6
ชลธิชา  ราชวงษา
ขอนแก่น
9
ธิติมา  แสนสุข
ขอนแก่น
 
 
0
ภูเก็ต
 
 
 
Remark :
10
เจษฎาพร  สีสมฤทธิ์
ภูเก็ต
14
สโรชา  วงษ์สุวรรณ
ภูเก็ต
9
ยุภารัตน์  ชุมนุมราษฎร์
ภูเก็ต
1
พิมพ์วิภา  อนุกูลกาญจน์
ภูเก็ต
18
นิชนันท์  มากมูล
ภูเก็ต
13
สภัทร์พร  ยอดทอง
ภูเก็ต
7
วิชชุลดา  สวนนิ่ม
ภูเก็ต
5
มาริสา  จิตใจรัก
ภูเก็ต
11
พิชชากร  สายแสน
ภูเก็ต
3
โมนา  ชูนาคา
ภูเก็ต
6
เกษรา  ศิริยะมาตย์
ภูเก็ต
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม   
 
   
 
Remark :
 
     
 
FIVB - International Volleyball Federation
Qual - Qualification score
FP - Firing Position
F1-F10 - Final shot number
Rk - Rank
EWR - Equalled World Record
EOR - Equalled Olympic Record
S-Off - Shoot Off
B - Bullet
M - Miss
ชนะ Bye - ชนะ Bye