รายงานสรุปผลการแข่งขัน
สุพรรณบุรีเกมส์
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32

 
 
รายการ เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน สาย สาย A รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 14.30 น.
สนาม อาคารวิทยบริการ สพล.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
11
11
11
0
0
33
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
0
7
8
5
0
0
20
-
คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
9
11
11
11
0
42
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
1
11
4
5
4
0
24
-
คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3
8
11
11
11
0
41
-
จบการแข่งขัน
นครราชสีมานครราชสีมา
1
11
8
9
8
0
36
-


รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา
115
 วันชาติ  พิทักษ์กุลสิริ
คู่ที่ 1  
113
 ธาม  แสงเลิศศิลปชัย
คู่ที่ 2  
115
 วันชาติ  พิทักษ์กุลสิริ
คู่ที่ 3  
114
 ปัญญปราชญ์  อรรจน์สาธิต
คู่ที่ 3  
113
 ธาม  แสงเลิศศิลปชัย
คู่ที่ 4  
115
 วันชาติ  พิทักษ์กุลสิริ
คู่ที่ 5  
317
 กรณิศ  แก้วกัญญา
คู่ที่ 1  
319
 ชยานันต์  การถาง
คู่ที่ 2  
319
 ชยานันต์  การถาง
คู่ที่ 3  
317
 กรณิศ  แก้วกัญญา
คู่ที่ 3  
317
 กรณิศ  แก้วกัญญา
คู่ที่ 4  
319
 ชยานันต์  การถาง
คู่ที่ 5