รายงานสรุปผลการแข่งขัน
สุพรรณบุรีเกมส์
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32

รายการ รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 3
วันที่
9 มีนาคม 2559 เวลา 12.00 น.
สนาม
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
กระบี่
12
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
-
-
-
0
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
1
1
-
-
12
 
Remark :
14
รัตนเทพ  ตินทอง
กระบี่  
15
อาทิตย์  โชติกะ
กระบี่  
6
สมรักษ์  หมันหมาด
กระบี่  
7
ศราวุธ  แก้วประจุ
กระบี่  
12
กิตติศักดิ์  พูนปาน
กระบี่  
22
สมรักษ์  คำมี
กระบี่  
9
วายุ  จิตต์อารี
กระบี่  
22
ธนากรณ์  เครื่องแต่งอยู่
กระบี่  
10
ฐิติพงศ์  ทองรอด
กระบี่  
5
ธีรภัทร  บุญพิทักษ์
กระบี่  
13
ยศกร  คงชนะ
กระบี่  
11
วัฒนา  หลินมา
กระบี่  
4
ปวริศร์  พุ่มทอง
กระบี่  
3
พัทธนันท์  พูนพงศ์
กระบี่  
20
อิทธิกร  คงชนะ
กระบี่  
20
ภูมินทร์  อินชุม
กระบี่  
21
วรพล  จันทร์ด้วง
กระบี่  
23
คัมภีร์  ย่องบุตร
กระบี่  
19
เอกรินทร์  ดำมาก
กระบี่  
2
กิตติศักดิ์  บุตรกริม
กระบี่  
21
สิทธิโชค  ทองแก้วเกิด
กระบี่  
1
สายชล  หญิตจันทร์
กระบี่  
8
จิระศักดิ์  นุ่นบิน
กระบี่  
13
สุรินทร์
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
1
-
1
8
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
1
-
-
5
 
Remark :
1
สืบศักดิ์  บัวหลวง
สุรินทร์  
17
อนุชา  ผลเจริญ
สุรินทร์  
11
ธีรพงศ์  คำแสน
สุรินทร์  
30
ฐิติพล  จำปาศรี
สุรินทร์  
12
สุธิพงศ์  เรืองสุข
สุรินทร์  
14
โยธิน  ช่อมะลิ
สุรินทร์  
2
วีรยุทธ  เรืองสวัสดิ์
สุรินทร์  
20
ปกรณ์  เสาร์สิงห์
สุรินทร์  
15
ชาญยุทธ  เรืองสุข
สุรินทร์  
7
ภัคพล  มีพร้อม
สุรินทร์  
9
สิทธิกร  เอาวิริยะกุล
สุรินทร์  
4
อาทิตย์  แก่นอินทร์
สุรินทร์  
13
ณัฐพล  แพงโพธิ์
สุรินทร์  
18
อภิสิทธิ์  หัวเขา
สุรินทร์  
29
ธีรพงษ์  เสาะสืบงาม
สุรินทร์  
3
กฤตภาส  แก่นดี
สุรินทร์  
6
กฤษณพล  อินทยุง
สุรินทร์  
25
ปิยราช  สุขเกษม
สุรินทร์  
8
ศักรินทร์  สายลุน
สุรินทร์  
10
ธนปกรณ์  พงศ์ทัศนะธาดา
สุรินทร์  
5
สหรัฐ  สมในใจ
สุรินทร์  
19
ศิรณัฐฎ์  ดวงแก้ว
สุรินทร์  
16
เตชินท์  ปกจ้าย
สุรินทร์  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE -
ชนะจากการเสียงเหรียญ - ชนะจากการเสียงเหรียญ