รายงานสรุปผลการแข่งขัน
สุพรรณบุรีเกมส์
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32

รายการ รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 2
วันที่
9 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 น.
สนาม
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
นครนายก
12
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
1
-
-
5
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
1
-
-
-
7
 
Remark :
16
ชินวัตร  วงสอาด
นครนายก  
21
ณัฐวุฒิ  สิงห์ทอง
นครนายก  
11
นันทวัฒชัย  เติมพรมราช
นครนายก  
22
เศรษฐสิริ  ราชวงษา
นครนายก  
15
รุนภพ  เจาะล้ำลึก
นครนายก  
8
นิธิ  ดีหมี
นครนายก  
18
ณัฐฤดล  พิเคราะห์การ
นครนายก  
7
กัญจน์ตินันท์  แก้วประดับ
นครนายก  
9
จิรายุส  เชื้อทอง
นครนายก  
13
ปิยะภูมิ  ธูปแก้ว
นครนายก  
10
กิตติศักดิ์  ร่วมทอง
นครนายก  
20
วิชัย  นาคนาคา
นครนายก  
2
ธนชาติ  อโนดาษ
นครนายก  
12
ภูมิรพี  โพธิ์แสง
นครนายก  
14
ปิยวัฒณ์  ติ้นชัยภูมิ
นครนายก  
4
อรรถพร  พูลประเสริฐ
นครนายก  
24
นคร  เผือกงาม
นครนายก  
25
วัชรพล  มหาเรือนจันทร์
นครนายก  
1
อมรเทพ  บุญฤทธิ์
นครนายก  
5
ชลากร  ไชยธงรัตน์
นครนายก  
6
นัฐพงษ์  บุญคำ
นครนายก  
23
ณัฐพล  มีธรรม
นครนายก  
3
อภิรักษ์  มณีเทพ
นครนายก  
3
พิษณุโลก
 
ครึ่งแรก
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
-
1
-
3
ครึ่งหลัง
ประตู
ทรัย
ลูกโทษ
ดรอพคิก
รวม
-
-
-
-
0
 
Remark :
4
จิตเศก  บุญประเสริฐ
พิษณุโลก  
9
ชาคริต  มาอยู่
พิษณุโลก  
5
รณกร  พรหมราช
พิษณุโลก  
7
ภูมิผไท  คำมูล
พิษณุโลก  
15
อณาคินธ์  เอี่ยมนาค
พิษณุโลก  
18
ปรเมศวร์  โค้นสากรม
พิษณุโลก  
11
สิทธิศักดิ์  หยดย้อย
พิษณุโลก  
20
พาทิศ  สุมาริธรรม
พิษณุโลก  
22
พรชัย  บุญทศ
พิษณุโลก  
1
ธีรเมธ  วงษ์พรม
พิษณุโลก  
19
ณัฐพงศ์  คำนวน
พิษณุโลก  
8
ณัฐพล  แสงเงิน
พิษณุโลก  
10
เดชดำรงค์  เอี่ยมพูล
พิษณุโลก  
21
สมชาย  อ๊อดเอก
พิษณุโลก  
17
วุฒิชัย  มั่นต่อการ
พิษณุโลก  
12
วีระพงษ์  บุญทั่ง
พิษณุโลก  
6
วิชญ์พล  บุญเกิด
พิษณุโลก  
13
ณัฐิวุฒิ  เพ็ชร์นิล
พิษณุโลก  
14
ธัชพล  แก้วคำมา
พิษณุโลก  
16
พงศธร  เสนานุช
พิษณุโลก  
2
ปวริศร  แสงรัตน์
พิษณุโลก  
23
บุษกร  อินแตง
พิษณุโลก  
3
ปฐมพงศ์  โหมเพ็ง
พิษณุโลก  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE -
ชนะจากการเสียงเหรียญ - ชนะจากการเสียงเหรียญ