รายงานสรุปผลการแข่งขัน
สุพรรณบุรีเกมส์
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32

รายการ เนตบอล - ทีมหญิง สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 6
วันที่
9/3/2559 เวลา 13.00 น.
สนาม
โรงเรียนสงวนหญิง
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ขอนแก่น
24
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
4
5
7
8
-
-
24
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
สิริวิมล  แก้ววรบุตร
ขอนแก่น
C
ทัตดา  ฉันผ่อง
ขอนแก่น
GS
ชฎาพร  สุเสนา
ขอนแก่น
อมิตตา  กิมสันติสุข
ขอนแก่น
ชนัญญา  แข็งขัน
ขอนแก่น
GD
จิราพรรณ  วรบุญ
ขอนแก่น
GA
ขวัญภา  พรมโส
ขอนแก่น
WD
จันทร์จิรา  อรรคฮาต
ขอนแก่น
ชิชญาส์  แก้ววัฒนะ
ขอนแก่น
GK
ชัญญานุช  ศรีเวียง
ขอนแก่น
WA
สุจิตตา  บุตรโพธิ์
ขอนแก่น
เบญจมาพร  จันทรบุตร
ขอนแก่น
   
71
นครสวรรค์
   
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
20
15
16
20
-
-
71
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
อุ้ม  มโนวงศ์
นครสวรรค์
GD
ศุภรัตน์  สุขเกษม
นครสวรรค์
WA
สุพรรณษา  ทิมเปีย
นครสวรรค์
GK
จารุวรรณ  คงเจริญ
นครสวรรค์
WD
ปิยนุช  พ่วงขำ
นครสวรรค์
C
พัชรี  ปานอ่วม
นครสวรรค์
พรธิดา  จันทร์อุบล
นครสวรรค์
สุธาธิณี  สายทอง
นครสวรรค์
GA
ชาลิสา  วงค์ดวงคำ
นครสวรรค์
GA
ประไพพร  อยู่แย้ม
นครสวรรค์
พลอยไพรินท์  คงคุ้ม
นครสวรรค์
ทิพวัลย์  พูลพาลี
นครสวรรค์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ไม่ทำการแข่งขัน - ไม่ทำการแข่งขัน
ชนะ Bye - ชนะ Bye