รายงานสรุปผลการแข่งขัน
สุพรรณบุรีเกมส์
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32

 
รายการแบดมินตัน - ทีมชายสายไม่ระบุรอบรอบรองชนะเลิศ
วันที่ เวลา14:00 น.
สนาม
โรงยิม 4,000 ที่นั่ง
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดี่ยวมือ 1
นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
0
12
9
0
0
0
21
-
จบการแข่งขัน
นนทบุรีนนทบุรี
2
21
21
0
0
0
42
-
เดี่ยวมือ 2
นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
2
21
16
21
0
0
58
-
จบการแข่งขัน
นนทบุรีนนทบุรี
1
11
21
10
0
0
42
-
คู่มือ 1
นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
1
15
21
16
0
0
52
-
จบการแข่งขัน
นนทบุรีนนทบุรี
2
21
15
21
0
0
57
-
คู่มือ 2
นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
0
16
11
0
0
0
27
-
จบการแข่งขัน
นนทบุรีนนทบุรี
2
21
21
0
0
0
42
-รายชื่อนักกีฬา
นครศรีธรรมราช นนทบุรี
 พชร  ลิ้มโอภาส
เดี่ยวมือ 1  
 เจนภพ  จันทร์พุ่ม
เดี่ยวมือ 2  
 เจนภพ  จันทร์พุ่ม
คู่มือ 1  
 รัชชานนท์  ล้วนศิริ
คู่มือ 1  
 กฤษฎ์  อำนักมณี
คู่มือ 2  
 เขมินทร์  จินดาวงศ์
คู่มือ 2  
 รัชชานนท์  ล้วนศิริ
เดี่ยวมือ 3  
 ธนภัทร  กิตติเนาวรัตน์
เดี่ยวมือ 1  
 ภากร  โชติพินิจ
เดี่ยวมือ 2  
 กำพล  ศรีหงส์
คู่มือ 1  
 ธนภัทร  กิตติเนาวรัตน์
คู่มือ 1  
 ธเนศ  ธราทิฆัมพร
คู่มือ 2  
 ธนวินทร์  มาดี
คู่มือ 2  
 กำพล  ศรีหงส์
เดี่ยวมือ 3