รายงานสรุปผลการแข่งขัน
สุพรรณบุรีเกมส์
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32

 
รายการเทนนิส - ทีมหญิงสายไม่ระบุรอบรอบชิงชนะเลิศ
วันที่ เวลา09:00 น.
สนาม
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 ทีม
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดียวมือ 1
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
0
4
5
0
0
0
9
-
 จบการแข่งขัน  
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
2
6
7
0
0
0
13
-
เดี่ยวมือ 2
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2
6
6
0
0
0
12
-
 จบการแข่งขัน  
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
0
3
2
0
0
0
5
-
ประเภท
กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
0
4
3
0
0
0
7
-
 จบการแข่งขัน  
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
2
6
6
0
0
0
12
-

รายชื่อนักกีฬา
กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี
 ทรรศพร  นาคหล่อ
เดี่ยวมือ 1  
 อักษราภัค  ธานี
เดี่ยวมือ 2  
 อักษราภัค  ธานี
ประเภทคู่  
 ทรรศพร  นาคหล่อ
ประเภทคู่  
 นภารัชต์  สว่างแก้ว
เดี่ยวมือ 1  
 ศุภาพิชญ์  เกือรัมย์
เดี่ยวมือ 2  
 ศุภาพิชญ์  เกือรัมย์
ประเภทคู่  
 นภารัชต์  สว่างแก้ว
ประเภทคู่