รายงานสรุปผลการแข่งขัน
สุพรรณบุรีเกมส์
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32

 
รายการเทนนิส - ทีมหญิงสายไม่ระบุรอบรอบแรก
วันที่ เวลา09:30 น.
สนาม
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 ทีม
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดียวมือ 1
เชียงใหม่เชียงใหม่
0
2
2
0
0
0
4
-
 จบการแข่งขัน  
ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
2
6
6
0
0
0
12
-
เดี่ยวมือ 2
เชียงใหม่เชียงใหม่
2
4
7
6
0
0
17
-
 จบการแข่งขัน  
ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
1
6
5
1
0
0
12
-
ประเภท
เชียงใหม่เชียงใหม่
0
5
1
0
0
0
6
-
 จบการแข่งขัน  
ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
2
7
6
0
0
0
13
-

รายชื่อนักกีฬา
เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์
 ธัญญวรรณ  มูลนำ
ประเภทคู่  
 กัญญาดา  พรหมวิชัย
ประเภทคู่  
 นันทิยา  วรมิศร์
ประเภทคู่  
 ณัชชารีย์  ธีรโชติจิรานนท์
ประเภทคู่