รายงานสรุปผลการแข่งขัน
สุพรรณบุรีเกมส์
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32

 
รายการเทนนิส - ทีมหญิงสายไม่ระบุรอบรอบแรก
วันที่ เวลา09:30 น.
สนาม
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 ทีม
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
เดียวมือ 1
นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
1
4
6
5
0
0
15
-
 จบการแข่งขัน  
พิษณุโลกพิษณุโลก
2
6
4
7
0
0
17
-
เดี่ยวมือ 2
นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
2
6
6
0
0
0
12
-
 จบการแข่งขัน  
พิษณุโลกพิษณุโลก
0
4
1
0
0
0
5
-
ประเภท
นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
2
4
6
6
0
0
16
-
 จบการแข่งขัน  
พิษณุโลกพิษณุโลก
1
6
2
1
0
0
9
-

รายชื่อนักกีฬา
นครศรีธรรมราช พิษณุโลก
 ศิริกร  ศิลาโชติ
ประเภทคู่  
 พิชญธิดา  จันทร์แดง
ประเภทคู่  
 สิริธร  ชนะพูล
ประเภทคู่  
 วรรษชล  สวัสดี
ประเภทคู่