124
92
126
342
56
51
69
176
49
35
25
109
45
20
45
110
28
20
19
67
24
18
34
76
20
32
33
85
20
31
45
96
20
19
20
59
19
10
26
55
 
เวลา
โปรแกรมการแข่งขัน
ระหว่าง
สนาม
08.30 วู้ดบอล - นับจำนวนการตี ทีมชาย  รอบแรก  
27 รีสอร์ทอู่ทอง
08:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 5  
จันทบุรี  vs  ขอนแก่น
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
09.00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย ก  รอบแรก  คู่ที่ 1  
นครปฐม  vs  ฉะเชิงเทรา
โรงยิม 600 ที่นั่ง
09.00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบแรก  คู่ที่ 1  
นครศรีธรรมราช  vs  กาฬสินธุ์
กังสดาลย์ปาร์ค
09.00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบแรก  คู่ที่ 1  
นนทบุรี  vs  เพชรบุรี
กังสดาลย์ปาร์ค
09.00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
นครปฐม  vs  มุกดาหาร
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
09.00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
นครสวรรค์  vs  นนทบุรี
โดมวิทยาลัยเทคนิค
09.00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 2  
พิษณุโลก  vs  อุบลราชธานี
โดมวิทยาลัยเทคนิค
09.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
ภูเก็ต  vs  สงขลา
อาคารวิทยบริการ สพล.
09.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 2  
ลำพูน  vs  สระบุรี
อาคารวิทยบริการ สพล.
09.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 3  
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
อาคารวิทยบริการ สพล.
09.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 4  
สุพรรณบุรี  vs  นครพนม
อาคารวิทยบริการ สพล.
09.00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย ก  รอบแรก  คู่ที่ 1  
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
โรงยิม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
09.00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง  สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
27 รีสอร์ทอู่ทอง
09.00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง  สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 2  
27 รีสอร์ทอู่ทอง
09.00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง  สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 3  
27 รีสอร์ทอู่ทอง
09.00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง  สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 4  
27 รีสอร์ทอู่ทอง
09.45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง สาย ก  รอบแรก  คู่ที่ 1  
กาฬสินธุ์  vs  สงขลา
กังสดาลย์ปาร์ค
09.45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย ก  รอบแรก  คู่ที่ 1  
ปัตตานี  vs  อุบลราชธานี
กังสดาลย์ปาร์ค
09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 11  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 22  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.  รอบสอง  คู่ที่ 14  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 3  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 1  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 4  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 2  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 16  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 17  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบคัดเลือก  คู่ที่ 18  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 5  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 6  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 7  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 8  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 19  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 20  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 21  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.  รอบสอง  คู่ที่ 30  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 9  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 13  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.  รอบสาม  คู่ที่ 15  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.  รอบแรก  คู่ที่ 29  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 25  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.  รอบสาม  คู่ที่ 31  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 10  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 24  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 26  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 27  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 28  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 23  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 12  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
09:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก  คู่ที่ 1  
ปัตตานี  vs  นครสวรรค์
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
09:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก  คู่ที่ 2  
ระยอง  vs  ขอนแก่น
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
09:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก  คู่ที่ 3  
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
09:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก  คู่ที่ 1  
ปัตตานี  vs  นครสวรรค์
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
09:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก  คู่ที่ 2  
ระยอง  vs  นครศรีธรรมราช
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
09:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก  คู่ที่ 3  
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
09:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก  คู่ที่ 4  
ขอนแก่น  vs  กาญจนบุรี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
09:30 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก  คู่ที่ 1  
พิษณุโลก  vs  นครศรีธรรมราช
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
09:30 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก  คู่ที่ 2  
ขอนแก่น  vs  สุราษฎร์ธานี
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
09:30 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก  คู่ที่ 3  
ประจวบคีรีขันธ์  vs  เชียงใหม่
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
09:30 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก  คู่ที่ 4  
ราชบุรี  vs  ชลบุรี
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
09:30 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก  คู่ที่ 5  
พระนครศรีอยุธยา  vs  นครปฐม
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
10.00 สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง  รอบแรก  คู่ที่ 1  
โรงแรมพชร
10.00 สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง  รอบแรก  คู่ที่ 2  
โรงแรมพชร
10.00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 3  
นครปฐม  vs  ชลบุรี
โดมวิทยาลัยเทคนิค
10.00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 4  
พัทลุง  vs  กรุงเทพมหานคร
โดมวิทยาลัยเทคนิค
10.30 บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 2  
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
โรงยิม 600 ที่นั่ง
10.30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง สาย ก  รอบแรก  คู่ที่ 2  
ปทุมธานี  vs  แม่ฮ่องสอน
กังสดาลย์ปาร์ค
10.30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย ก  รอบแรก  คู่ที่ 2  
เพชรบุรี  vs  พะเยา 2
กังสดาลย์ปาร์ค
10.30 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 5  
ลำปาง  vs  สงขลา
โดม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
10.30 เนตบอล - ทีมหญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 5  
นครนายก  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสงวนหญิง
10.30 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 2  
นครนายก  vs  พิษณุโลก
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
10.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 5  
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
อาคารวิทยบริการ สพล.
10.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 6  
สุพรรณบุรี  vs  สตูล
อาคารวิทยบริการ สพล.
10.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 7  
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
อาคารวิทยบริการ สพล.
10.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 8  
นครราชสีมา  vs  สงขลา
อาคารวิทยบริการ สพล.
10.30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย ข  รอบแรก  คู่ที่ 2  
กาฬสินธุ์  vs  ชุมพร
โรงยิม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
10.30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง  สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 5  
27 รีสอร์ทอู่ทอง
10.30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง  สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 6  
27 รีสอร์ทอู่ทอง
10.30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง  สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 7  
27 รีสอร์ทอู่ทอง
10.30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง  สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 8  
27 รีสอร์ทอู่ทอง
10:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง  คู่ที่ 4  
กระบี่  vs  นครสวรรค์
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
10:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง  คู่ที่ 5  
ภูเก็ต  vs  ลำพูน
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
10:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง  คู่ที่ 6  
สุพรรณบุรี  vs  ระยอง
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
10:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง  คู่ที่ 7  
กาญจนบุรี  vs  นนทบุรี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
10:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 8  
นครสวรรค์  vs  ภูเก็ต
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
10:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 9  
ระยอง  vs  กาญจนบุรี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
10:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง  คู่ที่ 5  
สุพรรณบุรี  vs  นครสวรรค์
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
10:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง  คู่ที่ 6  
ระยอง  vs  สุรินทร์
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
10:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง  คู่ที่ 7  
ลำพูน  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
10:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง  คู่ที่ 8  
กาญจนบุรี  vs  ภูเก็ต
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
10:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 6  
ชัยนาท  vs  สุราษฎร์ธานี
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
10:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล) สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
สพป. เขต 1
10:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบ RE  คู่ที่ 11  
ลำพูน  vs  นครสวรรค์
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
10:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบ RE  คู่ที่ 12  
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
10:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบ RE  คู่ที่ 13  
กรุงเทพมหานคร  vs  ระยอง
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
10:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 9  
นครสวรรค์  vs  สุรินทร์
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
10:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 10  
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
10:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบ RE  คู่ที่ 12  
ปัตตานี  vs  สุพรรณบุรี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
10:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบ RE  คู่ที่ 13  
ปัตตานี  vs  สุรินทร์
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
10:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบ RE  คู่ที่ 14  
พิจิตร  vs  ลำพูน
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
10:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบ RE  คู่ที่ 15  
พิจิตร  vs  ภูเก็ต
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
10:40 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล) สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 2  
สพป. เขต 1
11.00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่ สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 5  
ตรัง  vs  ลำปาง
โดมวิทยาลัยเทคนิค
11.00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่ สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 6  
สุพรรณบุรี  vs  ขอนแก่น
โดมวิทยาลัยเทคนิค
11.15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง สาย ข  รอบแรก  คู่ที่ 3  
ชัยนาท  vs  กาฬสินธุ์ 2
กังสดาลย์ปาร์ค
11.15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย ข  รอบแรก  คู่ที่ 3  
แพร่  vs  ระยอง
กังสดาลย์ปาร์ค
11:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ สะสมคะแนน  
โรงยิมแฝด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
11:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ สะสมคะแนน  
โรงยิมแฝด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
11:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก  คู่ที่ 1  
พิจิตร  vs  สระบุรี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
11:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก  คู่ที่ 2  
ภูเก็ต  vs  ระยอง
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
11:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก  คู่ที่ 3  
ขอนแก่น  vs  นครศรีธรรมราช
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
11:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก  คู่ที่ 4  
เชียงราย  vs  อุบลราชธานี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
11:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง  คู่ที่ 5  
สุราษฎร์ธานี  vs  สระบุรี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
11:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง  คู่ที่ 6  
ระยอง  vs  สุพรรณบุรี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
11:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง  คู่ที่ 7  
นนทบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
11:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง  คู่ที่ 8  
เชียงราย  vs  กาญจนบุรี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
11:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบแรก  คู่ที่ 1  
ลพบุรี  vs  ภูเก็ต
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
11:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบแรก  คู่ที่ 2  
นนทบุรี  vs  อุบลราชธานี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
11:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบแรก  คู่ที่ 3  
กาญจนบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
11:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบสอง  คู่ที่ 4  
ปทุมธานี  vs  ภูเก็ต
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
11:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบสอง  คู่ที่ 5  
ขอนแก่น  vs  นครศรีธรรมราช
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
11:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบสอง  คู่ที่ 6  
สุพรรณบุรี  vs  นนทบุรี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
11:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบสอง  คู่ที่ 7  
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
11:20 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล) สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 3  
สพป. เขต 1
11:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 9  
สระบุรี  vs  ระยอง
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
11:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 10  
นนทบุรี  vs  กาญจนบุรี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
11:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบ RE  คู่ที่ 11  
ภูเก็ต  vs  สุพรรณบุรี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
11:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบ RE  คู่ที่ 12  
เชียงราย  vs  นนทบุรี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
11:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบ RE  คู่ที่ 13  
ภูเก็ต  vs  สระบุรี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
11:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 8  
ภูเก็ต  vs  นครศรีธรรมราช
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
11:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 9  
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
11:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบ RE  คู่ที่ 10  
ขอนแก่น  vs  ภูเก็ต
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
11:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบ RE  คู่ที่ 11  
กาญจนบุรี  vs  พิจิตร
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
11:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบ RE  คู่ที่ 12  
กาญจนบุรี  vs  นนทบุรี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
12.00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย ข  รอบแรก  คู่ที่ 3  
เชียงใหม่  vs  อ่างทอง
โรงยิม 600 ที่นั่ง
12.00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 16  
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
12.00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 14  
ระยอง  vs  กาญจนบุรี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
12.00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 13  
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
12.00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 3  
กระบี่  vs  สุรินทร์
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
12.00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่ สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 7  
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
โดมวิทยาลัยเทคนิค
12.00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่ สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 8  
พัทลุง  vs  นครสวรรค์
โดมวิทยาลัยเทคนิค
12.00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย ค  รอบแรก  คู่ที่ 3  
สระบุรี  vs  ขอนแก่น
โรงยิม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
12.00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง  สาย A  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 9  
27 รีสอร์ทอู่ทอง
12.00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง  สาย B  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 10  
27 รีสอร์ทอู่ทอง
12.30 ฟุตซอล - ทีมหญิง สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 6  
ชัยภูมิ  vs  ขอนแก่น
โดม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
12.30 สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3  
โรงแรมพชร
12.30 สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4  
โรงแรมพชร
12:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 14  
ภูเก็ต  vs  กาญจนบุรี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
12:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 7  
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
12:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล) สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 4  
สพป. เขต 1
12:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก  คู่ที่ 6  
อุดรธานี  vs  นครราชสีมา
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
12:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก  คู่ที่ 7  
เพชรบูรณ์  vs  สุราษฎร์ธานี
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
12:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก  คู่ที่ 8  
เชียงใหม่  vs  นครศรีธรรมราช
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
13.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 3  
จันทบุรี  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนบรรหาร 1
13.00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 3  
อ่างทอง  vs  สงขลา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี (หญ้าเทียม)
13.00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
น่าน  vs  สงขลา
อาคารเจ้าฟ้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
13.00 เนตบอล - ทีมหญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 6  
นครสวรรค์  vs  ขอนแก่น
โรงเรียนสงวนหญิง
13.00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 9  
สงขลา  vs  ชลบุรี
โดมวิทยาลัยเทคนิค
13.00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 10  
พิษณุโลก  vs  มหาสารคาม
โดมวิทยาลัยเทคนิค
13.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 9  
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
อาคารวิทยบริการ สพล.
13.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 10  
สงขลา  vs  ลำพูน
อาคารวิทยบริการ สพล.
13.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 11  
ราชบุรี  vs  นครพนม
อาคารวิทยบริการ สพล.
13.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 12  
พิจิตร  vs  สุพรรณบุรี
อาคารวิทยบริการ สพล.
13.30 บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 4  
ราชบุรี  vs  นนทบุรี
โรงยิม 600 ที่นั่ง
13.30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง สาย ข  รอบแรก  คู่ที่ 4  
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
กังสดาลย์ปาร์ค
13.30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย ข  รอบแรก  คู่ที่ 4  
กาฬสินธุ์ 2  vs  นครศรีธรรมราช 2
กังสดาลย์ปาร์ค
13.30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย ก  รอบแรก  คู่ที่ 4  
ชัยนาท  vs  กำแพงเพชร
โรงยิม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
13.30 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 11  
27 รีสอร์ทอู่ทอง
13:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก  คู่ที่ 1  
ภูเก็ต  vs  นครสวรรค์
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
13:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก  คู่ที่ 2  
นนทบุรี  vs  ระยอง
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
13:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก  คู่ที่ 3  
สุรินทร์  vs  กาญจนบุรี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
13:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก  คู่ที่ 4  
พิจิตร  vs  กระบี่
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
13:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 5  
ภูเก็ต  vs  ระยอง
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
13:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 6  
กาญจนบุรี  vs  พิจิตร
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
13:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก  คู่ที่ 1  
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
13:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก  คู่ที่ 2  
กระบี่  vs  ระยอง
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
13:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก  คู่ที่ 3  
กาญจนบุรี  vs  ภูเก็ต
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
13:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก  คู่ที่ 4  
สุรินทร์  vs  นครสวรรค์
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
14.00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 11  
นครปฐม  vs  ปทุมธานี
โดมวิทยาลัยเทคนิค
14.00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 12  
สุพรรณบุรี  vs  ขอนแก่น
โดมวิทยาลัยเทคนิค
14.15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง สาย ค  รอบแรก  คู่ที่ 5  
สมุทรสงคราม  vs  กำแพงเพชร
กังสดาลย์ปาร์ค
14.15 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย ค  รอบแรก  คู่ที่ 5  
นนทบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
กังสดาลย์ปาร์ค
14.30 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 7  
สุพรรณบุรี  vs  บุรีรัมย์
โดม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
14.30 แฮนด์บอล - ทีมชาย สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 2  
เพชรบุรี  vs  พัทลุง
อาคารเจ้าฟ้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
14.30 เนตบอล - ทีมหญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 7  
ระนอง  vs  กำแพงเพชร
โรงเรียนสงวนหญิง
14.30 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 4  
เชียงใหม่  vs  ร้อยเอ็ด
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
14.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 13  
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
อาคารวิทยบริการ สพล.
14.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 14  
สุพรรณบุรี  vs  พิจิตร
อาคารวิทยบริการ สพล.
14.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 15  
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
อาคารวิทยบริการ สพล.
14.30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 16  
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
อาคารวิทยบริการ สพล.
14:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบ RE  คู่ที่ 7  
นครสวรรค์  vs  ระยอง
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
14:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบ RE  คู่ที่ 8  
สุรินทร์  vs  พิจิตร
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
14:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 5  
กรุงเทพมหานคร  vs  ระยอง
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
14:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 6  
ภูเก็ต  vs  นครสวรรค์
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
14:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบ RE  คู่ที่ 7  
กระบี่  vs  กรุงเทพมหานคร
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
14:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบ RE  คู่ที่ 8  
กาญจนบุรี  vs  นครสวรรค์
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
14:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 8  
ระยอง  vs  ลพบุรี
สนาม 2 โรงเรียนกีฬา
14:45 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ สะสมคะแนน  
โรงยิมแฝด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
15.00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย ค  รอบแรก  คู่ที่ 5  
ชัยภูมิ  vs  นครศรีธรรมราช
โรงยิม 600 ที่นั่ง
15.00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง สาย ค  รอบแรก  คู่ที่ 6  
ขอนแก่น  vs  เพชรบุรี 2
กังสดาลย์ปาร์ค
15.00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย ค  รอบแรก  คู่ที่ 6  
พะเยา  vs  สระบุรี
กังสดาลย์ปาร์ค
15.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 4  
สุพรรณบุรี  vs  ลำปาง
โรงเรียนบรรหาร 1
15.00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 4  
ยะลา  vs  ชลบุรี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี (หญ้าเทียม)
15.00 สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 5  
โรงแรมพชร
15.00 สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 6  
โรงแรมพชร
15.00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่ สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 13  
พิษณุโลก  vs  นครปฐม
โดมวิทยาลัยเทคนิค
15.00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่ สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 14  
ลำปาง  vs  สงขลา
โดมวิทยาลัยเทคนิค
15.00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย ข  รอบแรก  คู่ที่ 5  
นนทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
โรงยิม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
15.45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง สาย ง  รอบแรก  คู่ที่ 7  
พัทลุง  vs  เพชรบุรี
กังสดาลย์ปาร์ค
15.45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย ง  รอบแรก  คู่ที่ 7  
กาฬสินธุ์  vs  ชัยนาท
กังสดาลย์ปาร์ค
15:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก  คู่ที่ 1  
ลำพูน  vs  ภูเก็ต
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
15:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง  คู่ที่ 2  
สุพรรณบุรี  vs  ขอนแก่น
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
15:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง  คู่ที่ 3  
อุบลราชธานี  vs  เชียงราย
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
15:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง  คู่ที่ 4  
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
15:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง  คู่ที่ 5  
สุราษฎร์ธานี  vs  ภูเก็ต
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
15:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 6  
เชียงราย  vs  กาญจนบุรี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
15:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 7  
ภูเก็ต  vs  สุพรรณบุรี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
15:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบ RE  คู่ที่ 9  
ขอนแก่น  vs  ภูเก็ต
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
15:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบ RE  คู่ที่ 8  
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
15:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก  คู่ที่ 1  
นนทบุรี  vs  ขอนแก่น
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
15:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก  คู่ที่ 2  
สุพรรณบุรี  vs  กาญจนบุรี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
15:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก  คู่ที่ 3  
นครศรีธรรมราช  vs  ภูเก็ต
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
15:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4  
ปทุมธานี  vs  นนทบุรี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
15:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 5  
กาญจนบุรี  vs  ภูเก็ต
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
15:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบ RE  คู่ที่ 6  
สุพรรณบุรี  vs  ภูเก็ต
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
15:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบ RE  คู่ที่ 7  
ขอนแก่น  vs  ปทุมธานี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
15:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 33  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
15:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 35  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
15:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
15:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 39  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
15:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 41  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
15:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 32  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
15:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 34  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
15:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 36  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
15:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 38  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
15:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 40  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
15:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 42  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
15:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 43  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
15:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.  รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 44  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
15:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  
โรงเรียนบางปลาม้าฯ
16.00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 3  
นครสวรรค์  vs  สมุทรปราการ
อาคารเจ้าฟ้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
16.00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9  
ภูเก็ต  vs  กาญจนบุรี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
16.00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9  
ระยอง  vs  ภูเก็ต
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
16.00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8  
สุพรรณบุรี  vs  กาญจนบุรี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
16.00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8  
นนทบุรี  vs  กาญจนบุรี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
16.00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 5  
สมุทรปราการ  vs  ราชบุรี
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
16.00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่ สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 15  
นครสวรรค์  vs  นครศรีธรรมราช
โดมวิทยาลัยเทคนิค
16.00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่ สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 16  
ขอนแก่น  vs  มหาสารคาม
โดมวิทยาลัยเทคนิค
16.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 17  
นครราชสีมา  vs  สระบุรี
อาคารวิทยบริการ สพล.
16.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 18  
นนทบุรี  vs  ลำพูน
อาคารวิทยบริการ สพล.
16.00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 19  
ระนอง  vs  สกลนคร
อาคารวิทยบริการ สพล.
16.30 บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย C  รอบแรก  คู่ที่ 6  
อุบลราชธานี  vs  จันทบุรี
โรงยิม 600 ที่นั่ง
16.30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง สาย ง  รอบแรก  คู่ที่ 8  
พิษณุโลก  vs  สุพรรณบุรี
กังสดาลย์ปาร์ค
16.30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย ง  รอบแรก  คู่ที่ 8  
นนทบุรี 2  vs  สุพรรณบุรี
กังสดาลย์ปาร์ค
16.30 ฟุตซอล - ทีมหญิง สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 8  
เชียงใหม่  vs  พัทลุง
โดม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
16.30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย ค  รอบแรก  คู่ที่ 6  
ขอนแก่น  vs  ภูเก็ต
โรงยิม โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
17.30 แฮนด์บอล - ทีมชาย สาย D  รอบแรก  คู่ที่ 4  
ชัยภูมิ  vs  ตรัง
อาคารเจ้าฟ้า โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี